PROHLÍDKA PREVENCE+

Preventivní zdravotní prohlídka PREVENCE+ zahrnuje komplexní, pečlivě sestavený soubor vyšetření jdoucí vysoce nad rámec prevence hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zohledňuje nejnovější statistická data o zdravotním stavu české populace a je zaměřena na včasnou diagnostiku onemocnění, jež jsou nejčastější příčinou dlouhodobé pracovní neschopnosti a úmrtí.

Diagnostika onemocnění srdce a cév vychází z anamnestických údajů od klienta a nálezů zjištěných při interním vyšetření zahrnujícím mj. měření krevního tlaku a pulzu. Základní diagnostika srdce zahrnuje natočení klidové EKG křivky.

Funkční diagnostika srdce spočívá v provedení zátěžového EKG pomocí bicyklového ergometru. Při vyšetření je zaznamenávána elektrická aktivita srdce při současné fyzické aktivitě a sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou.

Funkční diagnostika plic spočívá v provedení klidové spirometrie. Jde o fyziologický test měřící objem vzduchu, který vyšetřovaný vdechuje či vydechuje v závislosti na čase.

Výsledkem laboratorní diagnostiky je stanovení počtu jednotlivých krevních částic (červené a bílé krvinky a destičky) a stanovení zánětlivých parametrů. Vyšetřované biochemické parametry vypovídají o stavu vnitřního prostředí organismu, o stavu a funkci jater, žlučových cest, slinivky břišní, ledvin, o funkci štítné žlázy; je stanovena hodnota krevního cukru jako základní screeningové vyšetření cukrovky. Je provedeno podrobné vyšetření lipidového profilu, tj. jsou stanoveny „krevní tuky“, důležité pro možnost následného zhodnocení celkového kardiovaskulárního rizika. Mužům je provedeno laboratorní screeningové vyšetření karcinomu prostaty. Vyšetření moče orientačně informuje o funkci a stavu ledvin a vývodných močových cest. Může odhalit probíhající zánět či známky svědčící o možné přítomnosti nádoru. V rámci laboratorní diagnostiky klient rovněž obdrží testovací sadu „Haemoccult“. Test slouží ke stanovení okultního/skrytého krvácení ve stolici, jde o screening karcinomu tlustého střeva.

Výstupem souboru absolvovaných vyšetření je shrnutí všech dílčích výsledků do závěrečné zprávy o aktuálním zdravotním stavu klienta. Zpráva rovněž zahrnuje výpočet individuálního kardiovaskulárního rizika a eventuální doporučení změny životosprávy (krátká výživová intervence).

ROZSAH PROHLÍDKY

Lékařské vyšetření
Komplexní vyšetření praktickým/interním lékařem

Základní funkce, měření pacienta (měření výšky, váhy, krevní tlak, puls, výpočet BMl)

Anamnéza: rodinná, osobní, gynekologická – ženy, farmakologická, alergologická, sociální a pracovní,  abusus návykových látek

Fyzikální vyšetření zaměřené na aktuální zdravotní stav
 • Orientační vyšetření smyslových orgánů (zrak, sluch)
 • Orientační vyšetření kardiovaskulárního systému
 • Orientační vyšetření dýchacího systému
 • Orientační vyšetření zažívacího systému
 • Orientační vyšetření urogenitálního systému
 • Orientační vyšetření kůže, pigmentových névů a kožních adnex (vlasy, nehty)
Základní diagnostika srdce
 • Klidové EKG a jeho popis
Funkční diagnostika srdce
 • Zátěžové EKG
Funkční diagnostika plic
 • Klidová spirometrie
Laboratorní vyšetření

Hematologie: krevní obraz, sedimentace
Diabetologie: glykémie (hladina cukru v krvi)
Lipidové spektrum: triacylglyceroly, celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol
Jaterní testy: ALT, AST, ALP, GMT, bilirubin celkový, bilirubin přímý
Vyšetření ledvin:
kreatinin, urea, kyselina močová
Mineralogram: Na – sodík, K – draslík, Cl – chloridy
Endokrinologie (štítná žláza): TSH (tyreotropin)
Zánětlivé markery: kvantitativní stanovení CRP (C-reaktivní protein)
Tumorové markery: PSA, PSA volný (prostatický antigen) – muži
Moč: analýza chemického a mikroskopického vyšetření moči
Haemoccult: orientační test k detekci přítomnosti krve ve stolici

Závěrečný pohovor s lékařem
 • Závěrečná lékařská zpráva
 • Interpretace jednotlivých výsledků
 • Srovnání s dřívějšími vyšetřeními, vyhodnocení trendů
 • Doporučení dalších kroků