PROGRAMY NADSTANDARDNÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE

2017

Čtyři programy nadstandardní péče

Vedle plně hrazených zdravotních služeb nabízíme řadu cenově dostupných programů nadstandardní péče, které našim klientům přináší úsporu času, výjimečný komfort, individuální přístup, rozšířenou prevenci a spoustu dalších výhod.

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!

PARTNER

Program PARTNER je určen klientům od dovršení 18 let věku.

ZÁKLADNÍ péče hrazená ze systému veřejného zdravotního pojištění

 • Péče všeobecného praktického lékaře v rozsahu hrazeném ze systému veřejného zdravotního pojištění
 • Registrace ve zdravotnickém zařízení
 • Preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře v rozsahu dle platné legislativy a v rozsahu hrazeném ze systému veřejného zdravotního pojištění

NADSTANDARDNÍ péče

 • Každoroční preventivní prohlídka PREVENCE
 • 24 hodinová telefonní HOTLINE služba (nenahrazuje ZZS)
 • Telefonické konzultace s lékařem
 • Objednání na přesný čas k lékaři v ordinačních hodinách
 • Poskytnutí přednostních a nejkratších možných objednacích termínů
 • Aktivní sledování termínů pravidelných prohlídek
 • Pravidelné očkování proti chřipce
 • Vyšetření rychlé laboratorní diagnostiky POCT (CRP, STREPtest atd.)
 • Koordinace péče v ostatních oborech v rámci pracovišť ve skupině
 • Zajištění receptů na dlouhodobě užívané léky na recepci (v ordinačních hodinách)

Plnění nezahrnuje doplatky za léky, zdravotní pojišťovnou nehrazený materiál a výkony, zdravotní pojišťovnou nehrazené očkovací látky, pokud není uvedeno jinak. Některé výše uvedené preventivní úkony jsou vázány na registraci klienta zdravotnickým zařízením. V rámci popisu programu jsou pro registrované klienty zahrnuty i úkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Rozsah poskytované péče nehrazené ze systému zdravotního pojištění vychází z platných právních předpisů.

Cena: 490 Kč / měsíc

Sleva 25 % při objednání nejméně 2 libovolných programů z aktuální nabídky.

PARTNER +

Program je určen klientům od dovršení 18 let věku.

ZÁKLADNÍ péče hrazená ze systému veřejného zdravotního pojištění

 • Péče všeobecného praktického lékaře v rozsahu hrazeném ze systému veřejného zdravotního pojištění
 • Registrace ve zdravotnickém zařízení
 • Preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře v rozsahu dle platné legislativy a v rozsahu hrazeném ze systému veřejného zdravotního pojištění

NADSTANDARDNÍ péče

 • Každoroční preventivní prohlídka PREVENCE+
 • Vstupní bioimpedanční analýza těla včetně interpretace
 • 24 hodinová telefonní HOTLINE služba (nenahrazuje ZZS)
 • Telefonické konzultace s lékařem
 • Objednání na přesný čas k lékaři v ordinačních hodinách
 • Poskytnutí přednostních a nejkratších možných objednacích termínů
 • Aktivní sledování termínů pravidelných prohlídek
 • Pravidelné očkování proti chřipce
 • Veškerá potvrzení a posudky
 • Aplikace očkovací látky mimo povinná očkování, vyšetření před očkováním
 • Vyšetření rychlé laboratorní diagnostiky POCT (CRP, STREPtest atd.)
 • Koordinace péče v ostatních oborech v rámci pracovišť ve skupině
 • Zajištění receptů na dlouhodobě užívané léky na recepci (v ordinačních hodinách)
 • Samostatná čekárna s občerstvením
 • Servis v cizích jazycích

Plnění nezahrnuje doplatky za léky, zdravotní pojišťovnou nehrazený materiál a výkony, zdravotní pojišťovnou nehrazené očkovací látky, pokud není uvedeno jinak. Některé výše uvedené preventivní úkony jsou vázány na registraci klienta zdravotnickým zařízením. V rámci popisu programu jsou pro registrované klienty zahrnuty i úkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Rozsah poskytované péče nehrazené ze systému zdravotního pojištění vychází z platných právních předpisů.

Cena: 990 Kč / měsíc

Sleva 25 % při objednání nejméně 2 libovolných programů z aktuální nabídky.

JUNIOR

Program je určen klientům do dovršení 19 let věku (do věku 18 let a 364 dnů).

ZÁKLADNÍ péče

 • Péče pediatra v rozsahu hrazeném ze systému veřejného zdravotního pojištění
 • Registrace dítěte ve zdravotnickém zařízení
 • Preventivní prohlídky u pediatra v rozsahu dle platné legislativy a v rozsahu hrazeném ze systému veřejného zdravotního pojištění v závislosti na věku dítěte

NADSTANDARDNÍ péče

 • 24 hodinová telefonní HOTLINE služba (nenahrazuje ZZS)
 • Telefonické konzultace s lékařem
 • Objednání na přesný čas k lékaři v ordinačních hodinách
 • Poskytnutí přednostních a nejkratších možných objednacích termínů
 • Aktivní sledování termínů pravidelných prohlídek
 • Aktivní sledování očkovacího kalendáře
 • Vyšetření rychlé laboratorní diagnostiky POCT (CRP, STREPtest atd.)
 • Koordinace péče v ostatních oborech v rámci pracovišť ve skupině
 • Zajištění receptů na dlouhodobě užívané léky na recepci (v ordinačních hodinách)

Plnění nezahrnuje doplatky za léky, zdravotní pojišťovnou nehrazený materiál a výkony, zdravotní pojišťovnou nehrazené očkovací látky, pokud není uvedeno jinak. Některé výše uvedené preventivní úkony jsou vázány na registraci klienta zdravotnickým zařízením. V rámci popisu programu jsou pro registrované klienty zahrnuty i úkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Rozsah poskytované péče nehrazené ze systému zdravotního pojištění vychází z platných právních předpisů.

Cena: 490 Kč / měsíc

 

JUNIOR +

Program je určen klientům do dovršení 19 let věku (do věku 18 let a 364 dnů).

ZÁKLADNÍ péče

 • Péče pediatra v rozsahu hrazeném ze systému veřejného zdravotního pojištění
 • Registrace dítěte ve zdravotnickém zařízení
 • Preventivní prohlídky u pediatra v rozsahu dle platné legislativy a v rozsahu hrazeném ze systému veřejného zdravotního pojištění v závislosti na věku dítěte

NADSTANDARDNÍ péče

 • Vstupní bioimpedanční analýza těla včetně interpretace
 • 24 hodinová telefonní HOTLINE služba (nenahrazuje ZZS)
 • Telefonické konzultace s lékařem
 • Objednání na přesný čas k lékaři v ordinačních hodinách
 • Poskytnutí přednostních a nejkratších možných objednacích termínů
 • Aktivní sledování termínů pravidelných prohlídek
 • Aktivní sledování očkovacího kalendáře
 • Veškerá potvrzení a posudky
 • Aplikace očkovací látky mimo povinná očkování, vyšetření před očkováním
 • Vyšetření rychlé laboratorní diagnostiky POCT (CRP, STREPtest atd.)
 • Koordinace péče v ostatních oborech v rámci pracovišť ve skupině
 • Zajištění receptů na dlouhodobě užívané léky na recepci (v ordinačních hodinách)
 • Samostatná čekárna s občerstvením
 • Servis v cizích jazycích

Plnění nezahrnuje doplatky za léky, zdravotní pojišťovnou nehrazený materiál a výkony, zdravotní pojišťovnou nehrazené očkovací látky, pokud není uvedeno jinak. Některé výše uvedené preventivní úkony jsou vázány na registraci klienta zdravotnickým zařízením. V rámci popisu programu jsou pro registrované klienty zahrnuty i úkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Rozsah poskytované péče nehrazené ze systému zdravotního pojištění vychází z platných právních předpisů.

Cena: 990 Kč / měsíc

Sleva 25 % při objednání nejméně 2 libovolných programů z aktuální nabídky.