DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení pacienti!

Od 1. 7. 2018 došlo na základě projektu přeměny u společnosti RESPIMED s.r.o., IČO: 29033306 k jejímu rozštěpení a následnému sloučení pracoviště všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, interny, pneumologie a ftizeologie, kardiologie, psychiatrie a fyzioterapie na adrese Radlická 19/1, Praha 5 a pracoviště interny, pneumologie a ftizeologie, kardiologie a psychiatrie na adrese Urešova 1757, Praha 4 se společností Poliklinika Anděl s.r.o., IČO 27381200, která je součástí skupiny NEXTCLINICS Czech a.s.

Součástí projektu přeměny bylo dále odštěpení pracoviště všeobecného praktického lékaře na adrese Urešova 1757, Praha 4 a následné sloučení se společností PHARMAVIT spol. s. r.o. a změna názvu tohoto subjektu na RESPIMED s.r.o., IČO: 47454296, která je součástí skupiny MEDICAL INVESTMENTS a.s.

Obě zdravotnická zařízení tedy od 1. 7. 2017 fungují nadále jako:

1) Poliklinika Anděl s.r.o. – ordinace na adrese Radlická 19/1, Praha 5 – specializace všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, interna, pneumologie a ftizeologie, kardiologie, psychiatrie a fyzioterapie.

2) Poliklinika Anděl s.r.o. – ordinace na adrese Urešova 1757, Praha 4 – speciallizace interna, pneumologie a ftizeologie, kardiologie a psychiatrie.

3) RESPIMED s.r.o. na adrese Urešova 1757, Praha 4 – specializace všeobecné praktické lékařství a interna.

Tímto krokem nedochází k žádným změnám v provozu ordinací a veškerá péče a přístup k pacientům je zachován v dosavadním rozsahu.

Kontakt na zdravotnické zařízení Poliklinika Anděl, s.r.o.: tel.: 257 225 127, e-mail: info@andelpoliklinika.cz, www.andelpoliklinika.cz

Kontakt na zdravotnické zařízení RESPIMED s.r.o.: tel.: 732 222 222, e-mail: boris.stastny@respimed.cz, www.respimed.cz